Sunday, 4 March 2012

" Setiap orang yang berusaha untuk meninggikan kalimah Islam boleh menggunakan segala yang ada padanya seperti harta benda , jiwa raga , pena ( penulisan ) , dan lidah ( dakwah ) "

Sayyid Abul 'Ala al-Maududi.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.